Is dit een politiek project?

In de zin dat de Burgerraad zich bezighoudt met politieke beslissingen, is het uiteraard een politiek project. Het is echter geconcipieerd als een project zonder partijpolitieke invalshoek of geassocieerde stijl. Zo zijn er bijvoorbeeld geen officiële standpunten van de Burgerraad of een gezamenlijk ideologisch uitgangspunt. Wanneer vragen, suggesties, enzovoort worden gepubliceerd, is dit met als afzender de naam van individuele burgers, niet de Burgerraad zelf.

Waarom geen rechtstreekse samenwerking met de gemeenteraad (meerderheid/oppositie) of pers?

Hoewel zowel de meerderheidspartijen, de oppositie als de pers een belangrijke rol hebben in het democratische proces, hebben ze soms andere strategische belangen dan de Burgerraad. Buiten zo constructief mogelijke informatieuitwisseling, vermijden we daarom een al te afhankelijke relatie. De verplichte openbaarheid van bestuur gecombineerd met vrijheid van meningsuiting maakt dit tot op zekere hoogte goed haalbaar, al zien we wel nog voldoende mogelijke obstakels in bijvoorbeeld de toegankelijkheid van openbare documenten. In het optimale scenario halen alle spelers (meerderheid, oppositie en pers) een voordeel uit de activiteiten van de Burgerraad en ondersteunen ze het actief.

Is de Burgerraad representatief voor de bevolking?

Nee. Dit kan onmogelijk beweerd worden. In de mate van het mogelijke proberen we wel om de Burgerraad toegankelijk te maken voor een zo divers mogelijke groep mensen.