Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze mailinglijst:

Introductie

De Burgerraad is een experiment in het betrekken van burgers in lokale besluitvorming. De opzet is eenvoudig: burgers komen op een vast moment bij elkaar en bespreken de voorstellen en besluiten die die maand op de vergaderagenda van de verkozen mandatarissen staan. In de eerste instantie wordt gekeken naar de gemeenteraad, omdat hier de meest ingrijpende (lokale) beslissingen worden genomen. Het is een openbaar project, waar in principe iedereen op uitgenodigd is, mits ze de spelregels respecteren. De Burgerraad is momenteel een zuiver Antwerps project, maar is als concept eenvoudig over te nemen op andere plekken.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstelling is een platform te creëeren waar eender wie dat wil een beter beeld kan krijgen van wat voor beleidsbeslissingen er worden genomen in de (eigen) lokale gemeenschap. Door met meer mensen naar de documenten te kijken en met de hulp van eventuele experten, proberen we te synthetiseren hoe bepaalde beslissingen tot stand zijn gekomen, wat hun impact zal zijn, enzovoort. Omdat in principe de hele agenda besproken kan worden en dus niet enkel zaken die “nieuwswaardig” zijn, demystifiërt de Burgerraad een belangrijk deel van het democratische proces.

Voorbeelden van wat de Burgerraad zou kunnen produceren:

  • Syntheseteksten. Samenvattingen van beslissingen, duidingen over technische aspecten en overzichten van hoe het allemaal in het bredere beslissingsproces past.
  • Vragen. Dit zijn een soort “vragen aan de gemeenteraad”, om bepaalde beslissingen toe te lichten of te verduidelijken.
  • Suggesties. Dit zijn ideeën om de beschreven beslissing nog te verbeteren, gebaseerd op de eigen ervaring en expertise van betrokken burgers.
  • Kritiek. Het kan natuurlijk dat er ernstige bedenkingen zijn bij mensen in de Burgerraad over een bepaalde beslissing. Wanneer het niet mogelijk is om kritiek in een suggestie of vraagstelling om te zetten, proberen we toch om de gegeven mening op een zo’n constructief, objectief mogelijke manier te formuleren.
  • Enthousiasme. Bepaalde beslissingen kunnen wellicht ook op veel enthousiasme rekenen. Ook dit is een waardevolle manier van feedback geven.