Merk op: Dit document wordt continu aangevuld naarmate de raadscommissies verlopen.

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling (schepen Van de Velde)

2017_GR_00085: Aanpassing reglement welstandscommissie

Toon Wassenberg (sp-a), Joris Giebens (Groen) en Mie Branders (pvda+) brengen allen de opmerking dat het originele reglement ontbreekt, zoals Burgerraad deelnemer Joris had aangestipt.

Antwoord schepen: het oude reglement wordt schriftelijk bezorgd. Hij vermeldt dat “daarmee het eerste punt van de Burgerraad is afgewerkt”.

2017_GR_00054: De nieuwe politietoren te Berchem (Mastergebouw LPA)

Veel van de discussie gaat over het enorme aantal parkeerplaatsen. Het blijkt dat de cijfers die in het huidige plan staan niet overeenkomen met die in het uiteindelijke plan. Het is ook moeilijk om te begrijpen waar het uiteindelijke aantal plaatsen vandaan komt. Het is niet gebaseerd op de hoeveelheid (kantoor)oppervlakte, niet duidelijk op wat wel. De vraag die gesteld wordt is of er ook niet wat meer openbaar vervoer mag aangemoedigd worden bij de politiediensten.

2017_GR_00095: Kattendijkdok-Westkaai

Dit punt wordt zonder feedback overgeslagen. (Punten Joris niet meegenomen.)

Frederik volgde de Gemeenteraadscommissie publiek domein, sport, diamant, markten & foren en personeel (schepen Van Campenhout)

2017_GR_00080: Ronde van Vlaanderen

Net zoals Thomas uit de burgerraad vraagt T. Wassenberg zich af hoe de stad de duurzaamheid van de Ronde van Vlaanderen zal aanpakken. Hun fractie zal hier een amendement voor opstellen. Dat komt op de volgende gemeenteraad. De schepen zegt dat de stad mensen zal informeren om maximaal gebruik te maken van Park & Rides rondom de kernstad. Ze kunnen vandaar dan met de tram naar het midden van de Stad, de groenplaats, sporen. Hij zei “We willen er gerust Vlaanderens duurzaamste evenement van maken”. Een raadslid merkte op: kunnen we rekenen op de privé-parking van de Schotense Carrefour? De schepen ziet hier gene probleem. Het terugverdieneffect zit volgens Van Campenhout ‘helemaal goed’ omdat er nu al vanuit alle hoeken van de wereld boekingen zijn voor de Antwerpse hotels tijdens deze wielerklassieker. De 4500 hotelkamers zijn allemaal uitverkocht verzekert hij ons. Hoe de modale Antwerpenaar aan de koers ‘terug’verdient is nog steeds onduidelijk.

2017_GR_00116: Stadssecretaris: stoppen van de huidige functie & start selectieprocedure opvolger

Deze ontwerpbesluiten had de Burgerraad niet van de Stad ontvangen, wat op zich vreemd is. Het lijkt toch een belangrijk onderwerp. De stadssecretaris is een sleutelfiguur in het democratisch werken van de stad.

T. Wassenberg dient een amendement in, omdat volgens hem de procedure best door externen gebeurt. Het openstellen van de vacature voor iedereen is volgens hem ook een benchmark voor de stad om te kijken wie voor de stad wil komen werken. Ook J. Giebens zegt dat het een interne selectie lijkt te worden. Door een jury deskundigen onder voorzitterschap van de aftredende stadssecretaris. Dat is vreemd. Hij vraagt zich af wie de juryleden zijn? Het zou goed zijn dat die samenstelling ter beslissing in de raad kan voorliggen. De schepen zegt in zijn antwoord dat er heel veel intern potentieel is, alleszins voldoende om de best mogelijke stadssecretaris te vinden. De jurysamenstelling wil hij nu niet bekendmaken. Hij zegt dat de huidige staatssecretaris zeer goed functioneert en ziet geen probleem in zijn voorzitterschap tijdens een selectieprocedure. Raadslid Gantman antwoordt dat de selectie staat of valt met de selectiejury. Dus op geen enkel moment mag er twijfel zijn over het resultaat van de selectie. Welk resultaat beoogt de Stad? Gaat de stad een classificatie opstellen? Bijvoorbeeld de drie beste kandidaten en hieruit te kiezen. Of maakt de stad zelf de beste kandidaat bekend? Belangrijk voor besluitvormers en alle medewerkers vd stad dat dit helder is. Schepen: De kandidaturen voor de jury zal op de gemeenteraad komen. De jury zal na de selectie rapporteren over de beste gevonden kandidaat.

District Deurne. Verkoop gronden Ruggeveldlaan. Verkoopsvoorwaarden en procedure. Bovenlokaal recreatief zwemcomplex.

Ook deze ontwerpbesluiten hadden we niet van de Stad ontvangen, dus de burgerraad kon er zich niet ‘over buigen’. Het gaat over de controversiële samenwerking met Studio 100 om er een zwemparadijs te bouwen. Zwembad Arena zal dan sluiten.

T. Wassenberg toont bezwaar: weeral grond verkopen op een strategische plaats. Is het bedrag in de verkoopsvoorwaarden ene vast bedrag of kan dit verhogen bij een hogere bieder? Schepen: het is een vast bedrag. Van Duppen: 40% korting op toegang voor de Antwerpenaar. Is er een maximum inkomprijs? Schepen: de renovatiekosten van Arena liggen onverantwoord hoog als je een nieuw zwembad kan bouwen. Gean antwoord op de maximumprijs. Giebens: Waarom veel nadruk op voorzien van een buitenzwembad? Modal split 50/50 harder in verkoopsvoorwaarden zetten. Parking, aandacht dubbel gebruik, bv evenement in aanliggend park billijk tarief vereniging, clubs: betalend op de parking? S: onduidelijk antwoord, al lijkt de parking betalend voor iedereen. Aanleg parking: waterdoorlatende ondergrond S: voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan Giebens: quotering verhogen kwa mobiliteit en duurzaamheid. S: we vragen aan uitbater een plan te maken. Zijn houding lijkt wat vrijblijvend, à la ‘we hopen op goede samenwerking’ wat betreft duurzame maatregelen.

Raadslid (voorzitster commissie): parking met laadpalen voor auto’s en e-fietsen. S: we nemen die suggestie mee!

Informatieve vraag van raadslid Joris Giebens: stand van zaken hemelwaterplan

Hoever staat de Stad hiermee? Kloppen de geruchten dat de stad een gescheiden rioleringsstelsel niet écht essentieel vindt? Welke delen van de stad komen dan met een gemengd rioleringsstelsel? Waarom? S: Riolink maakt plan op, tegen april 2017 te verwachten. Klopt, de stad kijkt naar gemengde rioleringstelsels. Is gescheiden verantwoord (waarschijnlijk kost dat meer?)? Focus voor de stad lijkt te liggen op het maximaal opvangen van regenwater via de grond. Via lokale infiltratie dus. Mijn bedenking -> Raar want de stad is juist een gebied dat heel ondoorlaatbaar is. Zeker in vergelijking met omringende gemeenten. Giebens: burgers maken kosten voor gescheiden afvoer tijdens een renovatie of nieuwbouw. Het is dus belangrijk te weten waar de scheiding van rioolstelses niet zal doorgaan. Burgers moeten dat weten.