In de aanloop naar de Burgerraad, morgen om 14u in de Sint-Paulusstraat 23, heeft onze “Master of transparency” - Fré - al wat interessante dossiers uitgezocht. Bij deze dus de allereerste MASTERBLASTER!

Je kan je nog steeds hier inschrijven voor morgen.

Dossiers

In BERCHEM is er een ingewikkeld dossier rond een faillissement van een bouwbedrijf en het Johannaplantsoentje.

In BORGERHOUT is er een plan rond de heraanleg van de KLIPSTRAAT.

In BERENDRECHT gaat een gelijkaardig ontwerpbesluit over de AVERBODESTRAAT.

In de Cadixwijk op het EILANDJE wordt er een woonblok van 35m gepland.

Er ligt een ontwerpbesluit over een proefproject en bijhorend wedstrijdreglement rond de VERGROENING van KINDEROPVANG.

Er is een kort overzicht van de JAARLIJKSE STADSFINANCIËN. (Nota: dit is vrij goed te volgen!)

Voor de ONDERNEMERS is er een voorstel voor een (nieuw?) deelnamereglement rond POP-UPs in de DE NIEUWE NATIE (Huidevettersstraat 38-40).

Voor PARK GROOT SCHIJN is er sprake van nieuwe middelen voor VOLKSTUINTJES.

Zoals gebruikelijk, ontbreken ook enkele stukken. Mocht je hier iets meer over weten, graag een seintje!

  • Een aankoop en erfpacht op de Turnhoutsebaan 139, verbandhoudend met Extern NV/Ethical Property Europe.
  • Een schijnbaar complex dossier rond de (des)affectatie van openbaar domein, verkoop van grond en wijziging van erfpachtakte aan het KEMPISCH DOK (Westkaai, Rigastraat)

Dank om er mee bij te proberen zijn!

het Burgerraad team